Błąd
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
O mnie

Zajcia regularne prowadz w Warszawie.

Warsztaty weekendowe prowadziam takich miastach jak: Warszawa, Gdask, Wrocaw, Bolesawiec, Lubin, Stalowa Wola, Toru, Szczecin, Zielona Góra, Radom, Olsztyn, Ek, Pozna. Prowadziam równie warsztaty w Nikozji, Cypr.

 

Justyna Jdrzejewska - jest osob mod, lecz bardzo tanecznie dowiadczon. Entuzjazm i energi w niej drzemic wida w kadym jej tangowym kroku. Taniec wkroczy w jej ycie gdy miaa 10 lat - wtedy to zacza uczszcza na kursy taca towarzyskiego.

Pocztkiem jej przygody z tangiem by pierwszy Midzynarodowy Festiwal Tanga Argentyskiego w Warszawie w 2005 roku, gdzie braa udzia w warsztatach prowadzonych przez Veronique Bouscasse i Thierry'ego Le Cocq. Od 2004 roku pracuje jako instruktor w Akademii Taca Sulewskich w Warszawie, gdzie kiedy trenowaa taniec towarzyski. Na pocztku zajmowaa si prowadzeniem kursów taca towarzyskiego, jednak po odkryciu tanga zacza stopniowo kierowa si w stron tego taca. W poowie 2007 roku zacza prowadzi lekcje tanga w tej samej szkole taca. Przez powiem czas równie uczya w Trójmiejskiej szkole tanga Tangoclub. Obecnie prowadzi regularne zajcia w Akademii Taca Sulewskich oraz warsztaty w szkole Salsa Libre.

Wród jej nauczycieli tanga wymieni naley: Victoria Vieyra & Pablo Tegli, Silvina Valz & Dany El Flaco Garcia, Mariano Galeano, Matteo Panero & Patricia Hilliges, Rodrigo Rufino & Gisela Passi, Mazen Kiwan & Maria Filali, Alejandra Hobert & Adrian Veredice, Roberto Herrera, Luis Bianchi & Daniela Pucci, Thierry Le Cocq, Marcelo Chino Gutierrez, Ney Melo & Jennifer Bratt, Maria Filali & Jorge Rodriguez, Mazen Kiwan & Sigrid van Tilbeurgh, Victoria Vieyra & Diego "el Pajaro" i inni.

Obecnie oprócz tanga zajmuje si równie innymi technikami: sals (wraz z innymi tacami latynoskimi), jazzem, tacem wspóczesnym.

W styczniu 2011 ukoczyam studium instruktorskie z taca wspóczesnego o specjalizacji praca z dziemi.

 

I jeszcze kilka sów o tangu:

 


Polecane strony:

 

tango-warszawa.pl